top of page

Legalizacja zatrudnienia
cudzoziemców

   Usługa legalizacji zatrudnienia cudzoziemców obejmuje wsparcie na każdym etapie procesu legalizacji. Proces legalizacji zatrudnienia wymaga od pracodawcy dopełnienia szeregu formalności, wypełnienia dokumentów i złożenia ich we właściwych urzędach. Polskie prawo zobowiązuje cudzoziemców do uzyskania odpowiednich praw do pobytu na terytorium Polski oraz zezwolenia na pracę w celu podjęcia legalnego zatrudnienia.

   Legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców to złożony i czasochłonny proces, dlatego wspieramy w tym procesie przedsiębiorców. Przekazanie procesu legalizacji pozwoli Państwa firmie skupić się na kluczowych segmentach Firmy. 

2666264.jpeg

Dokumenty i formalności

OŚWIADCZENIE

wsparcie w zatrudnieniu pracowników tymczasowych na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz pomóc w jego wyrobieniu.

ZEZWOLENIE
typ A oraz  typ S

pomóc firmie w przygotowaniu oraz złożeniu wniosków o wydanie kart pobytu stałego lub czasowego dla pracowników z zagranicy.

KARTA POBYTU 
ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY I PRACĘ

pomóc firmie w przygotowaniu oraz złożeniu wniosków o wydanie kart pobytu stałego lub czasowego dla pracowników z zagranicy.

Zapraszamy do kontaktu

bottom of page