top of page
f-15351-outsourcing-pracowniczy-wyzwania

Outsoursing pracowniczy

  Usługi outsourcingu stanowią alternatywę dla usług podwykonawstwa, w ramach których pracownik tymczasowy jest  zatrudniony przez Agencję w celu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz Zleceniodawcy. Outsourcing pracowników  pozwala na elastyczne delegowanie na zewnątrz firmy kompletnych procesów biznesowych poprzez skuteczne obniżenie kosztów operacyjnych związanych z zarządzaniem personelem, jednak możemy  zaproponować ofertę dostosowaną do indywidualnych potrzeb Pracodawców wyłącznie ze względu na sektory w których operujemy,

    Znajdziemy, zatrudnimy i oddelegowujemy pracowników do wykonywania pracy na określonym stanowisku w Państwa firmie lub do wykonywania  konkretnego zlecenia w ramach świadczonej usługi.   Gwarantujemy naszym Klientom możliwość zastępstwa pracownika, który nie spełnia Państwa oczekiwań.

Dlaczego warto?

OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA - przejęcie przez Agencję wszelkich formalności związanych z legalizacją zatrudnienia i obsługą kadrowo-płacową.

ODPOWIADZIALNOŚĆ - odpowiedzialność za personel  po stronie Agencji.

STOSUNEK PRAWNY  - pracownicy związani stosunkiem prawnym z Agencją, Klient przestaje być stroną prawną w stosunku pracy wobec delegowanych do niego pracowników, co stanowi zabezpieczenie ryzyka prawnego.

CZAS PRACY - czas wykonywania prac przez  pracownika jest nieograniczony.

Jak będzie wyglądać współpraca?

Przygotowanie

oferty

Podpisanie
umowy

Poszukiwanie
kandydatów

Realizacja zlecenia

Rozliczenie miesięczne

1

2

3

4

5

Jesteś zainteresowany outsourcingiem pracowniczym?

bottom of page